Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

PEDAGOGICKÝ SBOR

ředitelka školy MgA. Dagmar Bradová
zástupkyně ředitelky Mgr. art. Jana Zapletalová
zástupkyně ředitelky Kamila Burdová, DiS.
pěvecká hlasová výchova Blanka Bartlová
Mgr. Aneta Podracká Bendová
kytara Mgr. art. Jana Zapletalová
Lucie Chaloupková, DiS.
akordeon Radek Krčál
keyboard Kamila Burdová DiS.
Radek Krčál
Tomáš Kovanda DiS.
klavír Kamila Burdová DiS.
Kateryna Hubal
Bc. Michaela Macháčková
Vladan Ronner
Jana Zaviačičová DiS.
dechové nástroje MgA. Dagmar Bradová
Jiří Brada
Petr Kotačka, DiS.
Bc. David Křížek, DiS.
Bc. Sylva Lacinová
Jaroslava Špačková
Mgr. Karolína Otýpková
smyčcové nástroje Blanka Bartlová
Bc. Ludmila Obdržálková
bicí nástroje Tomáš Kovanda DiS.
taneční obor Pavla Hraničková
výtvarný obor Hana Faltýnková
hudební nauka Bc. Ludmila Obdržálková
Mgr. Karolína Otýpková
Jana Zaviačičová, DiS.
Bc. Sylva Lacinová
Mgr. Aneta Podracká Bendová
dechový orchestr Bc. David Křížek, DiS.