Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

NOVINKY

Prázdninový provoz kanceláře ZUŠ

Pro veřejnost jsou stanoveny termíny: v měsíci červenci 16.7. 2018  (9-12,13-16 hod) , 30.7. 2018 (9-12,13-16 hod), v měsíci srpnu 13. a 20. a 27.8. 2018  (9 – 14 hod), v budově ZUŠ Židlochovice, Nádražní 232, Židlochovice.  

Zajišťuje hospodářka ZUŠ paní Jitka Baťková.

 

Publikováno 11.7.2018 10:09

Přihlašování k talentovým zkouškám je ukončeno

Děkujeme vám za váš velký zájem o studium na naší škole. Pro školní rok 2018/2019 jsme přihlašování k talentovým zkouškám ukončili. Celkem se přihlásilo 133 zájemců do hudebního oboru, 16 zájemců do tanečního oboru a 39 zájemců do výtvarného oboru. O výsledku přijímacího řízení budete informováni na úřední desce 25.6.2018. 

Publikováno 9.6.2018 15:41

ZUŠ OPEN a my

ZUŠ OPEN je celorepubliková prezentace všech hudebních škol ve veřejném prostoru. Letos se zapojilo na 400 ZUŠek. Jsme jednou z nich. Naše akce jsou dvě. V Židlochovicích je to Malování v zahradě - v zahradě Robertovy vily ve čtvrtek 24.května. V Rajhradě je to "60 let hrajeme v Rajhradě"  ve venkovní části Sokolovny v Rajhradě, kde vystupujeme v sobotu 26.května od 13 do 15 hodin. Přijďte se s námi pobavit, strávit příjemné odpoledne, poslechnout si muzikanty, podívat se na tanečníky a prohlédnout si výstavu prací žáků výtvarného oboru. 

Publikováno 26.5.2018 06:09

Začíná stěhování

Ředitelka MgA.Dagmar Bradová vyhlašuje ze závažných organizačních důvodů ředitelské volno ve dnech 14.května 2018 (pondělí) a 16.května 2018 (středa).

Ředitelské volno se týká všech žáků, kteří mají v tyto dny stanovenou výuku na pobočce v Rajhradě, žáků výtvarného oboru pondělní výuky v Židlochovicích a žáků pondělní výuky Dagmar Bradové v Moravanech.

Publikováno 7.5.2018 15:32

Jak se nám dařilo v krajských kolech

Na konci měsíce března proběhla krajská kola národní soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje. Soutěžící předvedli své umění na ZUŠ Smetanova v Brně.

Ve hře na dechové nástroje žesťové získal 1. místo Pavel Oprchal (hra na trubku) a 1. místo má i Hynek Svoboda (hra na trubku). Oba žáci jsou ze třídy pana učitele BcA. Davida Křížka.

V oboru hra na klarinet soutěžila Markéta Coufalová a získala zasloužené 1. místo. Markéta je žákyní pana učitele Jiřího Brady. 

Ve hře na příčnou flétnu obsadila 3. místo Klára Koníčková1. místo Adéla Šafaříková. Děvčata jsou žákyněmi paní učitelky Jaroslavy Špačkové.

Blahopřejeme všem úspěšným žákům a jejich učitelům! Poděkování patří též klavírním korepetitorům - Janě Zaviačičové, DiS., Vladanu Ronnerovi a Bc. Michaele Macháčkové.

Ve čtvrtek 5. dubna se na brněnské JAMU sešli soutěžící ve hře na bicí nástroje. Náš Johan Bébar obsadil 2. místo. Jeho vyučujícím je pan učitel Tomáš Kovanda, DiS.

Ve čtvrtek 19. dubna se žáci 3. - 5. ročníku tanečního oboru zúčastnili krajského kola Soutěžní přehlídky tanečního oboru. 

V Dělnickém domě v Blansku se jim opět dařilo - choreografie "Hruška" získala od poroty 1. místo a návrh na postup do ústředního kola. Choreografie "Principy hry" získala 2. místo.

Srdečné blahopřání patří paní učitelce Pavle Hraničkové a všem tanečníkům.

 

Publikováno 4.4.2018 10:19