Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

NOVINKY

Přijatí žáci pro školní rok 2016/2017

Dnes jsme uzavřeli první část přijímacího řízení. Všichni žáci a jejich zákonní zástupci mají nyní za úkol uhradit úplatu za vzdělávání s termínem do 31.července. Po tomto termínu zjistíme stav a pokud nebude úplata uhrazena, můžeme nabídnou místo v ZUŠ dalším zájemcům.

Seznam přijatých žáků naleznete v záložce - úřední deska.

Pěkné prázdniny přejí všem žákům i rodičům všichni zaměstnanci ZUŠ Židlochovice.

Publikováno 24.6.2016 07:42

Malování v zahradě

Dnešní malování a talentové zkoušky výtvarného oboru se konají v Robertově vile.  Počasí nás neohrozí. Přijďte. Vše je připraveno. 

Publikováno 20.6.2016 12:55

Ukončení přijímacího řízení

Oznamujeme všem zájemcům, že přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 v hudebním oboru bylo ukončeno. 

Publikováno 7.6.2016 08:56

Konkurz

Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace

hledá učitele/učitelku pro výuku předmětu hra na kytaru pro školní rok 2016/2017

Minimální požadavek na obsazení místa je:

absolvent konzervatoře v daném oboru

nebo student 6. ročníku konzervatoře v daném oboru

nebo student vysoké školy v daném oboru.

Konkurz se bude konat v Židlochovicích 14. června 2016.

Ke konkurzu se přihlaste do 10. června na zus.zidlochovice@bo.orgman.cz, k přihlášce připojte svůj životopis. Součástí konkurzu bude předvedení vlastní hry na kytaru, předvedení práce se žákem a ústní pohovor.

 

 

 

Publikováno 29.5.2016 18:47

Talentové zkoušky pro 2016/2017

Všichni zájemci o studium v ZUŠ od školního roku 2016/2017 vykonají talentovou zkoušku v období měsíce května a června.

K talentové zkoušce se přihlaste elektronicky na http://prihlaska.zuszidlochovice.cz/. Talentová zkouška je platná pro všechna pracoviště ( Židlochovice, Blučina, Sokolnice, Rajhrad, Moravany u Brna, Opatovice). Vyberte si termín a čas, který vám bude vyhovovat.

Ke zkoušce v tanečním a výtvarném oboru si nemusíte dopředu nic připravovat. Pro hudební obor si připravte lidovou píseň, kterou samostatně zazpíváte.

 

 

Publikováno 10.4.2016 11:03