Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

ART ZUŠ, Z.S.

Art zuš,z.s. je samosprávná a nezisková organizace, sdružující členy na základě společného zájmu.

 

Hlavní cíle činnosti

  • Podpora výchovně vzdělávací činnosti a spolupráce se zákonnými zástupci žáků a učiteli Základní umělecké školy Židlochovice, příspěvkové organizace.
  • Materiální a organizační podpora vzdělávacích, kulturních, osvětových, publikačních, poznávacích a jiných aktivit.

 

Některé konkrétní činnosti

  • Zajištění dopravy žáků ZUŠ a Art zuš na akce související s výukou (soutěže, přehlídky, vystoupení, koncerty, soustředění)
  • Odměny žákům ZUŠ a Art zuš.
  • Organizace výuky hudebních a výtvarných kurzů.
  • Pořádání akcí společně se ZUŠ Židlochovice, městem Židlochovice a Rajhrad, obcemi Blučina, Sokolnice, Moravany u Brna a dalšími organizacemi.