Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

NABÍDKA STUDIA

ZUŠ v Židlochovicích má tyto obory : hudební, výtvarný a taneční.
Výuka je organizována formou individuální, skupinovou a kolektivní.

Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor

Přihláška pro školní rok 2018/2019

Od 1. září 2012 se žáci vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy Židlochovice, okres Brno-venkov pro základní umělecké vzdělávání.

S dokumentem se můžete seznámit na všech pracovištích naší ZUŠ.