Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

KONTAKT


Ředitelka školy

MgA. Dagmar Bradová
bradova@zuszidlochovice.cz
+420 702 013 804

Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. art. Jana Zapletalová
zapletalova@zuszidlochovice.cz
+420 725 002 903

Sekretariát

+420 547 238 466
zus.zidlochovice@seznam.cz

Adresa

Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace
Nádražní 232,
Židlochovice 66701

IČ: 49461583
č.ú.: 107-9181820227/0100
Datová schránka: ekqkg3p