Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

PRACOVIŠTĚ ŠKOLY

  • Židlochovice
  • Rajhrad
  • Moravany
  • Blučina
  • Sokolnice

Adresa

Základní umělecká škola Židlochovice,
Nádražní 232,
667 01 Židlochovice

Tel.: 547 238 466, 702 013 804

Vyučované předměty

Hudební nauka - Mgr. Karolína Otýpková, Jana Zaviačičová, DiS.
Hra na akordeon - Radek Krčál
Hra na housle - Mgr. Bc. Hana Nováková, Dis
Hra na keyboard - Radek Krčál
Hra na klavír - Jana Zaviačičová, DiS., Kateryna Hubal, Bc. Michaela Macháčková, Vladan Ronner
Hra na kytaru - Mgr.art. Jana Zapletalová, Lucie Chaloupková
Hra na klarinet - MgA. Dagmar Bradová, Mgr. Karolína Otýpková
Hra na zobcovou flétnu - Petr Kotačka, DiS., David Křížek DiS.
Hra na příčnou flétnu - Jaroslava Špačková, Petr Kotačka, DiS.
Hra na dechové nástroje žesťové - David Křížek DiS.
Hra na bicí nástroje - Tomáš Kovanda
Výtvarný obor - Hana Faltýnková

Adresa

Základní umělecká škola Židlochovice, pobočka Rajhrad
Masarykova 730,
664 61 Rajhrad

Tel.: 608 867 777

Vyučované předměty

Hra na housle, pěvecká hlasová výchova - Blanka Bartlová
Hra na klavír - Kamila Burdová DiS., Vladan Ronner
Hra na zobcovou flétnu, klarinet, saxofon - Jiří Brada
Hra na kytaru - Mgr.art Jana Zapletalová
Hudební nauka - Mgr. Bc. Hana Nováková, Dis
Výtvarný obor - Hana Faltýnková
Taneční obor - Pavla Hraničková

Adresa

Základní škola Moravany
Školní 36/10
664 48 Moravany

Spojení je nejlepší přes pracoviště v Židlochovicích:

Základní umělecká škola Židlochovice,
Nádražní 232,
667 01 Židlochovice

Tel.: 547 238 466, 702 013 804

Vyučované předměty

Hra na klavír - Jana Zaviačičová, Dis.
Hra na zobcovou flétnu - MgA. Dagmar Bradová, Petr Kotačka, DiS., Sylva Lacinová DiS.
Hra na příčnou flétnu - Petr Kotačka, DiS.
Hra na klarinet - MgA. Dagmar Bradová
Hra na housle - Mgr. Bc. Hana Nováková, Dis
Hra na žesťové nástroje - MgA. Kristýna Ratajová

Hudební nauka - MgA. Kristýna Ratajová


O pobočce

Ve školním roce 1997/98 začala výuka žáků hudebního oboru ZUŠ Židlochovice na pobočce v Moravanech u Brna. Vyučovat začala Dagmar Bradová prvních 7 žáků na zobcovou flétnu.

Ve školním roce 20017/18 jsme oslavili 20. výročí. Učitelé,kteří působili nebo působí v Moravanech: Jan Vrba, Lubor Pokluda, Blanka Blahová, Ludmila Obdržálková, Kamila Nečasová, Josef Rapáč, Dagmar Bradová, Sylva Lacinová, Jana Zaviačičová, Hana Nováková, Lucie Chaloupková, Kristýna Ratajová

Vyučování probíhá v odpoledních hodinách v budově ZŠ Moravany. Vystoupení žáků konáme ve třídách ZŠ. Jedenkrát za rok v měsíci květnu pořádáme společně s OÚ Moravany velký koncert ,,Moravanští muzikanti hrají“. Koncert se koná v sále Moravanské rychty.

Adresa

Obecní úřad Blučina
náměstí Svobody 119
664 56 Blučina

Spojení je nejlepší přes pracoviště v Židlochovicích:

Základní umělecká škola Židlochovice,
Nádražní 232,
667 01 Židlochovice

Tel.: 547 238 466, 702 013 804

Vyučované předměty

Hra na klavír - Kateryna Hubal

Adresa

Základní škola Sokolnice
Masarykova 20
664 52 Sokolnice

Spojení je nejlepší přes pracoviště v Židlochovicích:

Základní umělecká škola Židlochovice,
Nádražní 232,
667 01 Židlochovice

Tel.: 702 013 804

Vyučované předměty

Hra na klavír - Kateryna Hubal
Zpěv a hudební nauka - Mgr. Aneta Podracká Bendová

O pobočce

Odloučené pracoviště Sokolnice nabízí výuku v oboru hudebním a to ve hře na klavír a pěveckou hlasovou výchovu. Pěvecké oddělení funguje v Sokolnicích od začátku školního roku 2006/2007 pod vedením Evy Darmovzalové. Pěvecké oddělení rozšířilo již existující oddělení klavírní, které vede Kateryna Hubal. Výuka zpěvu probíhá, stejně jako výuka klavíru, v budově ZŠ Sokolnice. Pěvecké i klavírní oddělení spolu úzce spolupracují. Pro žáky je tato spolupráce velkým přínosem, využívají nabytých znalostí v praxi.

Vybraní žáci pěveckého oddělení vystupují na slavnostním zahájení a ukončení školního roku a to v rámci Školní akademie. Proběhla pěvecká soutěž Škola hledá SUPERSTAR. Na její organizaci se podílela ZŠ Sokolnice i ZUŠ Židlochovice - pobočka Sokolnice stejnou měrou. Finalisty i vítězem soutěže byli právě žáci pěvěckého oddělení. Soutěž probíhala po celý školní rok.Všechna soutěžní kola byla veřejná a byla podpořena vysokou účastní z řad rodičů i učitelů. Všem děkujeme.

V průběhu školního roku 2006/2007 se podařilo bezplatně zajistit prostory obřadní síně na Obecním úřadě v Sokolnicích pro vystoupení žáků pěveckého oddělení. Žáci pěveckého oddělení zde vystupují pravidelně na třídních večírcích. Prostor obřadní síně je kulturním prostředím, které z tohoto důvodu může tento prostor využívat jen oddělení pěvecké. Děkujeme zastupitelstvu obce Sokolnice za možnost vystupování v prostorách obřadní síně.

Doplňujeme program školních akademii, rozsvěcování vánočního stromu, vystoupení pro seniory a zajišťovali jsme hudební doprovod k divadelnímu představení.