Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

HUDEBNÍ OBOR

Přípravné studium

 • délka studia 1 - 2 roky
  forma studia - kolektivní, skupinová, individuální
  pro děti ve věku 5-7 let

Základní studium

 • I. stupeň - délka studia 7 let
  forma studia - individuální, skupinová (hra na nástroj), kolektivní - hudební nauka, hudebně teoretické předměty, komorní hra, soubory, pěvecký sbor apod. pro děti ve věku 7-14 let
 • II. stupeň - délka studia 4 roky forma studia - individuální, skupinová (hra na nástroj), kolektivní - teoretické disciplíny, soubory, pěvecký sbor apod
  pro děti ve věku 14-18 let

Hudební obor - největší obor na ZUŠ Židlochovice působí na škole víc než 70 let. Za tu dobu prošlo pod odborným vedením množství vynikajících hudebníků, i těch, kteří se věnují hudbě profesionálně.

V současnosti jsou v hudebním oboru zastoupeny tyto nástroje: klavír, akordeon, housle, kytara, zpěv,zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, tenor, lesní roh, pozoun, tuba, keyboard a bicí nástroje.

V hudebním oboru působí plně kvalifikovaní pedagogové, kteří s láskou odevzdávají své vědomosti a zručnosti mladým talentovaným žákům. Zúčastňují se s nimi různých soutěží celorepublikových i mezinárodních, na kterých dosahují významná ocenění. Do soutěží zapojují sólisty, ale i různá komorní seskupení. Samozřejmostí jsou naše pravidelné interní, veřejné i mimoškolní koncerty a tradiční i příležitostná spolupráce s různými organizacemi.

Smyslem hudebního oboru je poskytnout žákům základy pro aktivní provozování hudby, prohlubovat a rozšiřovat jejich hudební znalosti a dovednosti a prostřednictvím pěstování hudby kultivovat jejich osobnost. Žák nejprve získává elementární hudební návyky a dovednosti a následně je rozvíjí nejen jako sólista, ale i jako spoluhráč v komorní a souborové hře, nebo ve sborovém zpěvu. Cílem je vychovat poučeného interpreta a posluchače schopného propojit hudební teorii s praxí a hlouběji si hudbu užít.

Souběžně s výukou hlavního předmětu probíhá výuka hudební nauky, jejíž hlavním úkolem je seznámit žáka s hudební teorií, dějinami a kulturním děním nejen v oblasti hudby.

Pro všechny absolventy hudebního oboru by mělo být cílem dosáhnout takového stupně technického a hudebního rozvoje, aby byli schopni samostatně hrát na svůj nástroj či zpívat, a samostatně studovat nové skladby podle vlastního výběru.