Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Úplata za vzdělávání je hrazena pololetně. Vždy do 30. července za 1. pololetí a do 3. února za druhé pololetí. Uhrazena může být složenkou nebo převodem na účet ZUŠ 107-9181820227/0100. Nutností je uvádět variabilní symbol žáka. Toto číslo je dáno každému žákovi pro daný předmět a pololetí. Informace o variabilním symbolu získají žáci u svého třídního učitele.

  Pololetní platba Měsíční platba
Hudební obor přípravné studium 1100 Kč 220 Kč
základní studium 1800 Kč 360 Kč
Taneční obor přípravné studium 750 Kč 150 Kč
základní studium 1000 Kč 200 Kč
Výtvarný obor přípravné studium 900 Kč 180 Kč
základní studium 1200 Kč 240 Kč