Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

TANEČNÍ OBOR

Přípravné studium

  • pro děti ve věku 5 - 6 let

Základní studium

  • I. stupeň - délka studia 7 let, pro děti od 7 let
  • II. stupeň - délka studia 4 roky

Náplní Tanečního oboru Základní umělecké školy je dosáhnout toho, aby byl pohyb kultivovaný, vytvářený z vnitřních pocitů.
V hodinách je rozvíjena tanečnost, rytmičnost, muzikálnost, tvořivost a fyzické dispozice. Nejmenší žáčci ( 5 - 7 let) rozvíjejí a kultivují svůj přirozený dětský pohybový projev v přípravné taneční výchově. Na ni navazuje 7 ročníků I. stupně, kde se vyučuje základům klasického, moderního a lidového tance. Žáci jsou vedeni k samostatnému řešení pohybových, prostorových, rytmických a výrazových úkolů. Aktivně se zapojují do průběhu a stavby vyučovací hodiny. Rozvíjí se jejich tvořivé schopnosti. Výuka je s klavírním doprovodem i rozmanitou reprodukovanou hudbou (lidovou, vážnou, moderní). To vystihuje a podporuje správný průběh, charakter pohybu a rozvíjí tanečníka po hudební stránce. Žáci docházejí do výuky 2x týdně. Všichni žáci vystupují každoročně na závěrečném koncertě. Kromě toho vystupují při příležitostných vystoupeních a koncertech školy v průběhu celého školního roku.