Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

REALIZOVANÉ PROJEKTY EU

Šablony I – ZUŠ Židlochovice

Projekt je podpořen z výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I

Spolufinancováno Evropskou unií.

  • Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002083
  • Realizace projektu: 1. 9. 2022 až 31. 8. 2025

Cílem projektu je podpora inovativní výuky žáků, kterým účast v projektu pomůže vylepšit svůj vztah k umění a podpoří jejich schopnost rozeznávat kulturní hodnoty a vážit si jich. Projekt se dále zaměří na podporu průběžného vzdělávání pedagogických pracovníků.

Na základě naší žádosti byla dotace poskytnuta ve výši 1 456 625 Kč.

Projekt EU

Realizované projekty EU