Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

PŘIHLÁŠKA

Ke studiu na naší ZUŠ můžete být přijati na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a volné kapacity v jednotlivých studijních zaměřeních.

Přesný a nepřekročitelný počet žáků v jednotlivých oborech ZUŠ určuje pro každý školní rok Jihomoravský kraj.

Elektronická přihláška k talentové zkoušce je prvním krokem k možnému přijetí ke studiu do ZUŠ.

Podávejte jen jednu přihlášku pro jedno dítě do hudebního oboru. Když máte zájem o další hudební nástroje, zapište to do poznámky. Talentovou zkoušku vykonáte jen jedenkrát.

Důležité informace k příjimacímu řizení pro hudební, taneční, výtvarný obor.

Pokud chcete přijít k talentové zkoušce, žádáme vás předem o vyplnění následujícího formuláře.

K talentové zkoušce se dostaví žák a jeho zákonný zástupce.Přihlašování k talentovým zkouškám pro školní rok 2024/2025.