Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů

 

Název: Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace

Sídlo: Nádražní 232, 667 01 Židlochovice

ič: 49461583

Datová schránka: ekqkg3p

Zřizovatel: Jihomoravský kraj

Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

ič: 70888337

Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace vykonává činnost základní umělecké školy a poskytuje základní umělecké vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech.

Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, které je na území ČR účinné od 25.5.2018 a s přihlédnutím k ustanovení §8 zákona o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb. Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace je správcem osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem přijímání uchazečů k základnímu uměleckému vzdělávání a poskytování základního uměleckého vzdělávání.

 

Kontaktní adresa správce:

Název: Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace

Sídlo: Nádražní 232, 667 01 Židlochovice

ič: 49461583

Datová schránka: ekqkg3p

email: [email protected]

tel: +420 547 238 466

 

 

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

J.K. accounting s.r.o.

ič. 02734168

tel. spojení: 725 654 319

elektronická adresa: [email protected]

datová schránka: mqhehgz