Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

NOVINKY

Výuka od 14.10.2020

Vážení,

od středy 14.10.2020 se u  základních uměleckých škol  zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Školy povinně přešly na distanční vzdělávání.  Nově tedy není umožněná ani individuální výuka v ZUŠ.

Toto je nejnovější zpráva z ministerstva školství. Neklesejme na mysli. Zvládneme tak vše lépe i na dálku. 

S pozdravem 

MgA.Dagmar Bradová

Publikováno 13.10.2020

Výuka od 12.10.2020

Vážení, 

výuka v naší zuš bude v individuální výuce hudebního oboru vrácena do tříd. Budeme vyučovat ve formátu jeden žák a jeden učitel. Konkrétní informace získáte u svých učitelů.  Hromadná výuka hudební nauky, tanečního a výtvarného oboru zůstává v distanční podobě.  Budeme dodržovat všechna možná opatření, abychom mohli zůstat ve škole, ale na zítřek je ohlášeno další omezovací opatření. Vláda ČR po svém jednání oznámí podrobnosti. Nevíme, jestli se nás to bude týkat. Ale všechny potřebné informace vám včas sdělíme. 

Zatím vám přeji klidný večer. 

S pozdravem MgA.Dagmar Bradová

Publikováno 11.10.2020

Výuka od 5.10.2020

Vážení, 

na základě nařízení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje budeme od 5.října vyučovat distančním způsobem. Osobní přítomnost žáků na výuce v ZUŠ je zakázána. Doufám, že se všichni naši žáci do distanční výuky zapojí. Případnou neúčast žáků v distanční výuce oznamte prosím vašim učitelům. Nejpozději v neděli 4.10.2020 vám učitelé předají elektronickým způsobem základní informace o způsobu a možnostech zapojení do výuky. 

S pozdravem a přáním co nejlepšího zvládnutí nastalé situace

MgA.Dagmar Bradová

Publikováno 3.10.2020

Výuka v pátek 25.9.2020

V pátek vyučujeme na všech pracovištích ZUŠ Židlochovice podle platných rozvrhů. Pokud jsou žáci bez příznaků nachlazení, bez příznaků covidového onemocnění a nemají nařízenou karanténu, čekáme je v zušce. 

S pozdravem D.Bradová

Publikováno 24.9.2020

Od 18.9.2020 v ZUŠ

Vážení,

mimořádné opatření ministerstva školství k nošení ochranných prostředků dýchacích cest se týká také ZUŠek.

Pro základní umělecké školy se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy ve všech vnitřních prostorech školy, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Chraňme se, abychom mohli zůstat ve škole. 

Publikováno 17.9.2020