Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

NOVINKY

Výuka od 24.5.2021

Vážení,

od pondělí 24.5.2021 můžeme vyučovat ve větších skupinách žáků. Jedná se o dlouhoočekávaný návrat pro taneční obor, výtvarný obor, komorní a souborovou hru, komorní zpěv a hudební nauku. V tomto rozvolnění máme dvě možnosti: Skupinky do 10-ti žáků a skupinky více jak 10 žáků. Snažili jsme se přizpůsobit rozvrh tak, abychom mohli vyučovat ve skupinkách do 10-ti žáků, protože tato výuka nemusí být dokládaná čestným prohlášením rodičů. V některých případech se však nepodařilo skupinky sestavit a počet žáků přesahuje číslo 10. Zde jsme nuceni požadovat po vás každý týden čestné prohlášení.  Další povinnost pro rodiče našich žáků nás netěší, ale doufáme, že i přesto se ve škole potkáme. Tak přijďte.

S pozdravem MgA.Dagmar Bradová

Publikováno 23.5.2021

Přihlašování ke studiu je otevřeno

Pokud máte zájem studovat na ZUŠ Židlochovice, přihlaste se k talentové zkoušce přes náš formulář. Vyberete si místo a čas talentové zkoušky, které vám bude vyhovovat. 

Klikněte vpravo nahoře na: Jak podat přihlášku?

Přijďte. Těšíme se na vás.

MgA.Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ

Publikováno 3.5.2021

Noví zájemci o studium v naší ZUŠ

Talentové zkoušky jsou pro nás prvním setkáním s malými i většími zájemci o studium v naší ZUŠ. Rodičům předáme konkrétní informace o studiu, vzájemně zkonzultujeme představy, přání a očekávání, které ohledně studia v zuš máte. Prvním a velice důležitým krokem je elektronická přihláška k talentové zkoušce. Elektronický formulář zpřístupníme na začátku měsíce května. Stále ještě nemáme informace o způsobu konání, který nám bude umožněn uvolněním epidemických opatření. Tak ještě prosím chvíli počkejte. 

 MgA.Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ Židlochovice

Publikováno 27.4.2021

Výuka od 12.dubna 2021

Od pondělí 12.4.2021 se vracíme k prezenční výuce ve způsobu 1 žák a 1 učitel. Přivítáme žáky hudebního oboru ve výuce hry na nástroj a zpěvu. I nadále dodržujeme protiepidemická opatření-dezinfekce, roušky, rozestupy a časté větrání. Výuka všech ostatních předmětů zůstává v distančním způsobu. 

MgA.Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ Židlochovice

Publikováno 11.4.2021

Byli jsme slyšet v Praze

S radostí vás zveme ke shlédnutí záznamu vystoupení stipendistů MenART - studentů ZUŠ z celé ČR. Natáčení proběhlo v prosinci minulého roku v Sukově síni pražského Rudolfina. Jedná se o symbolickou tečku za společnou prací ve skupinách mentorů ročníku 2019/2020.

Ve skupině Jana Fišera společně celý rok pracovali houslistka Michaela Oprchalová, paní učitelka hry na housle Hana Nováková a paní učitelka klavíristka Jana Zaviačičová. 

https://www.youtube.com/watch?v=r5QTDXefsLA&feature=youtu.be

Publikováno 15.1.2021