Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

NOVINKY

Vzpomínáme

A přišla dlouhá noc - a po ní žádné ráno ....                                                                                                                                                                                                             O. Scheinpflugová

Paní učitelka Jiřina Hošpesová vyučovala hru na klavír na pracovišti v Rajhradě od září 1958 do června 2004. Za 45 školních let učila a naučila hrát na klavír mnoho klavíristů. Kdo jste ji znali, vzpomeňte. 

Paní Jiřina Hošpesová zemřela v sobotu 20. listopadu ve věku 87 let.

 

Publikováno 26.11.2021

Pozvánka na naše vystoupení s podmínkou

Vážení,

přijměte pozvání na naše vystoupení, která již žáci a jejich učitelé připravili.
Připomínám podmínky, které stále platí pro obecenstvo. Zakazuje se přítomnost osob, které vykazují příznaky onemocnění Covid-19. Všichni návštěvníci musí mít ochranu dýchacích cest.
Pokud bude na akci více jak 20 osob celkem, musí se každý prokázat OČKOVÁNÍM - 14 dní od dokončeného schématu, TESTOVÁNÍM - PCR test ne starší než 72 hodin, antigenní test ne starší než 24 hodin, potvrzením o PRODĚLANÉ NEMOCI- ne starší než 6 měsíců.
Prokazovat se nemusí děti do 6 let.
Přeji všem, aby se každé vystoupení vydařilo a obecenstvu se líbilo.
MgA. D. Bradová, ředitelka školy

Publikováno 10.11.2021

Výuka 25. a 26. října 2021

ZUŠ Židlochovice vyučuje v tyto dny na všech pracovištích podle platného rozvrhu. Využijme pro výuku každou minutu. Pokud jste zdraví, přijďte do výuky a udělejte další krůček na své cestě za uměním. 

MgA. Dagmar Bradová, ředitelka školy

Publikováno 24.10.2021

Výuka od 1.9.2021

Vážení,

přeji vám úspěšné zahájení nového školního roku. Tvorba rozvrhů, se zapojením všech kroužků a také samozřejmě se zařazením naší výuky v ZUŠ, je vždy velká výzva. Ať se vám vše podaří a ať si můžeme bez omezení užívat docházku do ZUŠ na každém místě. V Sokolnicích, v Moravanech, v Blučině, v Rajhradě a v Židlochovicích.

MgA. Dagmar Bradová, ředitelka školy

Publikováno 31.8.2021

Zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,

ve středu 1. září nám začíná nový školní rok. Přijďte si, prosím, domluvit se svými učiteli rozvrhy hodin v individuální výuce i v kolektivních předmětech. Učitelé vám budou k dispozici na jednotlivých pracovištích podle níže uvedeného rozpisu. Těšíme se na vás i naše žáky a doufáme, že nový školní rok bude lepší, zábavný a plný nových uměleckých zážitků.

 

ŽIDLOCHOVICE

Bradová D.                    - pá 3. 9. od 14:00 - 15:00

Faltýnková H. (VO)        - čt 2. 9. od 13:30 - 16:30

Hubal K.                        - telefonicky na č. 736 179 046

Jeřábek T.                      - čt 2. 9. v 16:00

Jeřábková Z.                  - čt. 2. 9. v 16:00

Kotačka P.                     - čt 2. 9. v 15:00

Krčál R.                          - čt 2. 9. od 14:00 - 16:00

Křížek D.                        - čt 2. 9. od 16:00 - 17:00 rodiče s dětmi, starší děti můžou i dřív

Macháčková M.             - čt 2. 9. od 14:00 - 16:00

Nováková H.                  - pá 3. 9. od 15:30 - 16:30

Otýpková K.                   - čt 2. 9. od 14:00 - 17:00

Podrazil Š.                      - st 1. 9. od 13:00 - 14:00

Veithová L.                     - čt 2. 9. v 17:00

Zapletalová J.                 - čt 2. 9. v 16:00

Zaviačičová J.                 - st 1. 9. od 15:00 - 16:30

 

RAJHRAD

Bartlová B.                     - čt 2.9. v 16 

Brada J.                          - st 1. 9. od 15:00 - 17:00

Burdová K.                     - čt 2. 9. v 15:00

Faltýnková H. (VO)         - st 1. 9. od 14:00 - 17:00

Hraničková P. (TO)         - výuka TO začne podle rozvrhu 2. 9.

Ronner V.                       - st 1. 9. - od 15:00 - 17:00

Veithová L.                     - pá 3. 9. v 16:00

 

MORAVANY U BRNA

Domluva rozvrhu všech pedagogů proběhne ve středu v 17:00.

Ratajová K.                     - telefonicky na č. 723 736 602, emailem: [email protected].

 

SOKOLNICE

Hubal K., Staňková J.    - čt 2. 9. v 15:30

 

BLUČINA

Hubal K.                        - pá 3. 9. v 16:00

Publikováno 28.8.2021