Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

NOVINKY

Přijímací řízení

Celkem se k talentovým zkouškám přihlásilo elektronickou cestou 236 žáků. Online přihlašování nám velice ulehčilo přípravu a později také zmenšilo váš čas, který byste bez našeho systému museli trávit čekáním ve frontě. Nyní je přijímací řízení ukončeno. Ke dni 21.6.2022 jsme přijali ke studiu celkem 72 nových žáků. Konkrétní informace podle čísel přihlášek najdete na https://www.zuszidlochovice.cz/uredni-deska

Statistika 2022

Publikováno 24.6.2022

Přihlašování k talentovým zkouškám

Vážení, 

přihlašování k talentovým zkouškám nových zájemců ke studiu ve školním roce 2022/2023 je otevřeno. Elektronickou přihlášku vyplňte na

https://www.zuszidlochovice.cz/prihlaska

S pozdravem a přáním krásných jarních dnů MgA.Dagmar Bradová

Publikováno 18.4.2022

Úspěch našich žesťařů

Po dvou letech se naši žáci opět účastní soutěží a jsou na na nich úspěšní. V pátek 25. března proběhlo krajské kolo Soutěže žáků základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje žesťové. Nejlepší zástupci všech jihomoravských okresů se sešli v ZUŠ Smetanova v Brně, aby odborné porotě i veřejnosti předvedli své umění. Za naši školu soutěžili trumpetista Pavel Oprchal a tubista Vojtěch Otýpka. Oběma hochům se dařilo, měli dostatek odvahy i muzikantského štěstí a porota je ocenila 1. místem.

Srdečně gratulujeme šikovným dechařům, jejich učiteli MgA. Davidu Křížkovi a klavírní korepetitorce Janě Zaviačičové.

Publikováno 28.3.2022

Nově v ZUŠ

Od pondělí 14.3.2022 můžeme pobývat v ZUŠ bez roušek a respirátorů. Platí to pro žáky, učitele, ostatní zaměstnance, rodiče i hosty na našich vystoupeních. Na všechna vystoupení vás srdečně zveme. Podívejte se do záložky "Kalendář akcí", vybírejte a přijďte naše žáky podpořit.

 

Publikováno 15.3.2022

Přání

Vážení, 

za všechny zaměstnance naší zušky vám přeji do nového roku 2022 hodně zdraví, optimististický náhled na všechny události, které nás potkají a hodně chuti a energie do našeho společného putování cestou hudby, malování a tancování. 

MgA. Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ ŹIdlochovice

Publikováno 1.1.2022