Jak podat
přihlášku?
Základní umělecká škola Židlochovice

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

NOVINKY

Informace pro žáky Hudební nauky

ŽIDLOCHOVICE

Výuka Hudební nauky začne v pondělí 13. 9. 2021. S případnými dotazy se obracejte na paní učitelku Otýpkovou - email: [email protected]. V první hodině děti obdrží nový pracovní sešit v ceně 65,- Kč, tuto částku zaplatí paní učitelce.

Rozvrh hodin

vyučující - Mgr. Karolína Otýpková

Pondělí              

                14:00 - 14:45      2. ročník B (rok narození 2011 a starší)

                14:55 - 15:40      5. ročník

                15:50 - 16:35      1. ročník A + PHV (rok narození 2013 a mladší)

                16:45 - 17:30      3. ročník

Úterý   

                14:55 – 15:40     4. ročník

                15:50 – 16:35     2. ročník A (rok narození 2012 a mladší)

                16:45 – 17:30     1. ročník B (rok narození 2012 a starší)

 

RAJHRAD

Výuka Hudební nauky v Rajhradě začne podle rozvrhu ve středu 8. 9. 2021. Dotazy směřujte emailem na paní učitelku Novákovou - [email protected]. Na první hodinu, prosím, přineste 65,- Kč na pracovní sešit, se kterým při výuce pracujeme.

Rozvrh hodin

vyučující - Mgr. Hana Nováková

Středa 

                14:00 – 14:45     1. ročník

                14:55 – 15:40     3. ročník

                15:50 – 16:35     2. ročník

                16:45 – 17:30     4. a 5. ročník

Publikováno 27.8.2021

Prázdninový provoz

Prázdniny jsou před námi. Všichni ze ZUŠ vám přejí pohodu a možnost dělat hodně věcí pro odpočinek a zábavu. 

Kdybyste přece jen potřebovali něco u nás v ZUŠ, máme stanovené termíny pro veřejnost v měsíci červenci a srpnu v době od 10 do 16 hod ve dnech: 14. 7., 21. 7., 28. 7., 4. 8., 11. 8., 24. 8. v budově ZUŠ Židlochovice, Nádražní 232, Židlochovice, tel. 547 238 466. Zajišťuje hospodářka ZUŠ paní Jitka Baťková.

Za všechny zaměstnance přeje krásné léto

MgA. Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ

 

 

Publikováno 2.7.2021

Noví žáci pro školní rok jsou přijati

Pro školní rok 2021/2022 jsme přijali celkem 75 nových žáků.  Z toho je do oboru hudebního 26 žáků, do oboru tanečního 28 žáků a do oboru výtvarného 21 žáků. 

Žádáme zákonné zástupce přijatých žáků, aby se dostavili k vyplnění přihlášky ke studiu. 

Konkrétní informace najdete na naší úřední desce. 

https://zuszidlochovice.cz/uredni-deska

MgA.Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ

Publikováno 18.6.2021

Hledáme nového člena do svého kolektivu

ZUŠ Židlochovice přijme do svého kolektivu nového učitele nebo učitelku pro výuku hry na klavír a klavírní korepetici v hudebním oboru. Jedná se přibližně o dva dny výuky na pracovišti v Židlochovicích. Spojte se s námi na 702 013 804,domluvíme si osobní  setkání.

Ředitelka ZUŠ MgA.Dagmar Bradová

Publikováno 10.6.2021

Zveme vás na koncerty

Máme před sebou vystoupení absolventů školního roku 2020/2021 v oboru hudebním, výtvartném i tanečním. Konkrétně se podívejte do kalendáře našich akcí, zde na webu. Žádáme jednotlivé hosty, aby při příchodu nevykazovali příznaky onemocnění covid-19 a byli schopni prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

- doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,

- doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin  (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),

- doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,

- aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní, v případě aplikace jednodávkové vakcíny musí od této uběhnout nejméně 14 dní.

- Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Přijďte podpořit naše žáky.

S pozdravem MgA. Dagmar Bradová

 

Publikováno 8.6.2021